Próby orkiestry

24 paź

Próby orkiestry odbywają się w każdą sobotę o godzinie 11:00 w siedzibie stowarzyszenia w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej 39. Prosimy wszystkich członków orkiestry o regularne uczęszczanie i punktualność. Każda indywidualna nieobecność rzutuje na pracę całej orkiestry. O przypadkach odwołania próby członkowie orkiestry będą każdorazowo powiadamiani z wyprzedzeniem.