Nowe władze stowarzyszenia

W dniu 17 czerwca odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków naszego stowarzyszenia. W związku z upływem czteroletniej kadencji zgodnie ze statutem wybrane zostały nowe władze. W wyniku przeprowadzonych jawnych głosowań powołany nowy zarząd oraz komisja rewizyjna w składzie:

Zarząd stowarzyszenia:

Zbigniew Maciąg – prezes

Adam Prawdzik – wiceprezes

Stanisław Grzegorz Otoka – sekretarz

Komisja rewizyjna:

Mirosław Adamczuk – przewodniczący

Brunon Mielewczyk – członek

Mirosław Marczyk – członek