Wyjazd do Kielc

5 maj

W dniach 26 – 27 maja planowany jest wyjazd do Kielc w ramach reprezentowania powiatu słupskiego.

Zostały tylko trzy tygodnie! Bardzo prosimy wszystkich muzyków orkiestry o pełną mobilizację. Warunkiem wyjazdu jest obecność wszystkich członków bez wyjątku na najbliższych próbach i samym wyjeździe. Każdy z nas ma swoje ważne obowiązki zawodowe i pozazawodowe, życie prywatne itp. Skoro jednak każdy z nas z pełną świadomością zadeklarował swoje uczestnictwo w działalności orkiestry, to wszyscy bez wyjątku powinniśmy wykazując pełną dojrzałość i odpowiedzialność dołożyć wszelkich starań, by nasza orkiestra mogła w godny sposób się zaprezentować i wypełnić zaszczytną rolę reprezentowania regionu słupskiego.  Liczymy na obecność zwłaszcza tych osób, które w ostatnim okresie rzadziej uczestniczyły w pracach orkiestry.