Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (2016 – 10 – 01)